Prof. Nezar Watted

Multidyscyplinarna koncepcja skutecznego leczenia zębów zatrzymanych ze szczególnym uwzględnieniem estetyki twarzy i uzębienia


22 - 23 luty 2019

Program

W ramach wykładu zostanie omówiona skoordynowana ocena zarejestrowanej dokumentacji, planowanie i leczenie swoiste dla danych przypadków. Dojdzie do przedstawienia praktycznych zastosowań powyższych koncepcji i omówione będą związane z tym trudności. więcej

Dane uczestnika oraz adres korespondencyjny:


Fakturę VAT za kurs proszę wystawić na:
Zgłaszając swój udział w kursie poprzez kartę zgłoszenia on-line akceptuję regulamin przedstawiony na stronie internetowej organizatora kursu.


* Pola wymagane

** NIP firmowy / w przypadku braku firmy prosimy o podanie nr NIP indywidualnego bądź nr PESEL

*** Dotyczy firm


CV wykładowcy

Program kursu

Opłaty

Informacje dodatkowe

Miejsce kursu

Regulamin

CV wykładowcy


Prof. Nezar Watted

Prowadzi prywatny gabinet ortodontyczny (Centrum Stomatologii, Badań Naukowych i Estetyki). Wykłada w Europie, USA i Australii. Jego publikacje naukowe obejmują ponad 400 artykułów, książek i rozdziałów w książkach. Jest autorem podręcznika "Zatrzymane zęby: rozpoznanie i skuteczne leczenie" oraz redaktorem naczelnym AT-TAJ Journal - The journal of clinical dentistry and research, a także współredaktorem Journal of Cosmetic Dentistry oraz Journal of Esthetic Dentistry and Periodontology.

W 1995 otrzymał główną nagrodę Josef E. Johnson Table Clinic Award w czasie 94 Kongresu American Association of Orthodontists w San Francisco; w 1998 otrzymał nagrodę główną za doskonałą prezentację plakatu naukowego z dziedziny rozwoju i funkcji twarzoczaszki na VII International Symposium on Dentofacial Development & Function w Jerozolimie; w 1999 nagrodę główną na Konferencji Estetycznej w Monachium; w 2000 razem z Prof. Dr Dr Billem, nagrodę główną za Method of Centric Condyle Positioning in Bimaxillary Osteotomies with Intermediate Twin Occlusal Splint (metodę centralnego umieszczenia głów żuchwy w osteotomiach obuszczękowych za pomocą pośredniej, bliźniaczej szyny okluzyjnej) na IV Azjatyckim Kongresie Chirurgii Jamy Ustnej i Chirurgii Szczękowo-Twarzowej w Seulu.

Główne zainteresowania to estetyka w ortodoncji, skojarzone leczenie ortodontyczno-chirurgiczne, skojarzone leczenie periodontologiczno-ortodontyczne oraz ortopedia czynnościowa.

Program kursu


Program:

Wspólnym dążeniem poszczególnych specjalności stomatologicznych jest rekonstrukcja zaburzonej morfologii, harmonizacja niefizjologicznych sekwencji czynnościowych oraz optymalizacja estetyki. 

Nie jest łatwo doprowadzić do udziału poszczególnych specjalności w osiągnięciu takich celów, tym trudniej, że wykonujący je lekarze, zwykle nie pracują pod jednym dachem (z wyjątkiem przypadków, gdzie prywatne praktyki, czy poradnie opierają się na współpracy ortodontów, periodontologów i chirurgów). Decyzja o tym, czy dany przypadek najlepiej leczyć interdyscyplinarnie, czy nie, powinna zostać podjęta już na etapie planowania. 

Wśród słuchaczy mogą się znaleźć ortodonci, chirurdzy, periodontolodzy i stomatolodzy ogólni. Ponadto niektóre części tego wykładu polecam chirurgom jamy ustnej i periodontologom, szczególnie zajmującym się normą i patologią rozwoju uzębienia, chirurgicznym odsłanianiem zębów zatrzymanych, urazami oraz pourazowym zatrzymaniem zawiązków zębów siecznych, zębami w infraokluzji itp. 

W ramach wykładu zostanie omówiona skoordynowana ocena zarejestrowanej dokumentacji, planowanie i leczenie swoiste dla danych przypadków. Przedstawione zostanie praktyczne zastosowanie powyższych koncepcji oraz związane z tym trudności.

I dzień II dzień
09:00-09:15 Rejestracja uczestników
09:15-10:30 Dokumentacja pierwszej wizyty interdyscyplinarnej
Fizjologiczne wyrzynanie zębów
Definicja przemieszczenia i zatrzymania
Etiologia przemieszczenia i zatrzymania
Rozpoznanie
09:00-10:30 Strategia i koncepcja leczenia
- Zatrzymanie kła w dolnym łuku: wskazania, przeciwwskazania względne i bezwzględne
- Zatrzymanie przedtrzonowca
10:30-10:45 Przerwa kawowa 10:30-10:45 Przerwa kawowa
10:45-12:30 Rozpoznanie kliniczne, rozpoznanie radiologiczne (konwencjonalne zdjęcia, CT, cyfrowa tomografia wolumetryczna)

Leczenie:
- L. zachowawcze,
- L. chirurgiczno-ortodontyczne
- Typy odsłonięcia chirurgicznego (zamknięte wyrzynanie, fenestracja, dowierzchołkowe przemieszczenie płata)

Strategia i koncepcja leczenia
- Kieł zatrzymany po stronie przedsionkowej
10:45-12:30 Strategia i koncepcja leczenia

- Zatrzymanie przedtrzonowca i trzonowca
- Leczenie pacjenta, współpraca między specjalistami (perio., orto., chir. oraz protet.) w przypadku dorosłych z zatrzymanymi zębami
12:30-13:30 Lunch 12:30-13:30 Lunch
13:30-15:00 Strategia i koncepcja leczenia
- Kieł zatrzymany po stronie podniebiennej
- Sprężyna typu „balista”
- Podstawy estetyki i estetycznego uśmiechu
13:30-15:00 Strategia i koncepcja leczenia
- Zatrzymanie przednich zębów - Podstawowe zasady estetyki uzębienia i twarzy
- Chirurgiczne prostowanie zatrzymania drugiego trzonowca żuchwy
15:00-15:30 Przerwa kawowa 15:00-15:30 Przerwa kawowa
15:30-17:00 Strategia i koncepcja leczenia
- Kieł zatrzymany po stronie podniebiennej
- RPE a kieł zatrzymany w podniebieniu
- Dyskusja
15:30-17:00 Strategia i koncepcja leczenia
- Transpozycja
- Dyskusja
Część audiowizualna

Opłaty


Ceny:

2750 zł przy wpłacie do 1 grudnia 2018 r.

2950 zł przy wpłacie po 1 grudnia 2018 r.

Cena obejmuje:

Udział w szkoleniu, lunch oraz serwis kawowy.

Uwaga! Cena kursu nie uwzględnia kosztów zakwaterowania.

Przedpłaty w wysokości 100% odpłatności za kurs należy kierować na numer konta firmy POLKARD: 32 1160 2202 0000 0000 6193 7347

Informacje dodatkowe


Zapewniamy:

punkty edukacyjne: 12

tłumaczenie konsekutywne z języka angielskiego na język polski

atrakcyjne ceny na zakup materiałów ortodontycznych podczas kursu

Rozpoczęcie i zakończenie kursu:

rozpoczęcie zajęć o godzinie 9.00, zakończenie drugiego dnia kursu o godzinie 17.00.

Miejsce kursu


GOLDEN FLOOR PLAZA

al. Jerozolimskie 123 A

02-017 Warszawa

 

Rekomendowane miejsca zakwaterowania:

Hotel Sobieski****:

Plac Zawiszy 1

02-025 WARSZAWA

Tel: +48 22 579 10 00

e-mail: reservation.sobieski.warsaw@radissonblu.com

Odległość od miejsca kursu: 160 m

 

Hotel Campanile***:

ul. Towarowa 2

00-811 WARSZAWA

Tel: +48 22 582 72 00

e-mail: reservation.warsaw@campanile.com

Odległość od miejsca kursu: 260 m

 

Hotel Golden Tulip****:

ul. Towarowa 2

00-811 WARSZAWA

Tel: +48 22 582 75 00

e-mail: reservations@goldentulipwarsawcentre.com

Odległość od miejsca kursu: 260 m

 

Ibis Warszawa Reduta****:

ul. Bitwy Warszawskiej 16

02-366 WARSZAWA

Tel: +48 22 572 25 00

e-mail: H7125@ACCOR.COM

Odległość od miejsca kursu: 2,3 km

 

Uczestnicy kursu rezerwują i opłacają noclegi w powyższych hotelach indywidualnie.

Regulamin


 

1. Jak zgłaszać udział w kursie, seminarium i konferencji szkoleniowej? 

Należy wysłać czytelnie wypełnioną kartę zgłoszeniową wraz z numerem prawa wykonywania zawodu. Umożliwi to prawidłowe wystawienie faktury za kurs, seminarium i konferencję szkoleniową oraz wypisanie zaświadczenia i dyplomu. Przyjmujemy przedpłaty w wysokości 100% odpłatności za udział w naszych wydarzeniach. Prosimy o przestrzeganie terminów dokonywania przedpłat podanych w tabeli zawierającej wykaz kursów, seminariów i konferencji.

Jeżeli dokonacie Państwo wpłaty i nie wyślecie karty zgłoszenia lub innych danych niezbędnych do wystawienia faktury, Wasza wpłata w ciągu 10-ciu dni zostanie zwrócona. 


2. Co decyduje o zakwalifikowaniu na kurs, seminarium i konferencję szkoleniową?

Nadesłanie karty zgłoszenia i dokonanie wpłaty, a następnie przesłanie dowodu dokonania wpłaty. Wniesienie opłaty za kurs oraz pozostałe formy kształcenia oznacza akceptację regulaminu.

Liczba miejsc jest ograniczona.

Wpłata powinna być dokonana najpóźniej na 30 dni przed rozpoczęciem kursu, seminarium i konferencji szkoleniowej. Po tym terminie będzie możliwość zapisania się z listy rezerwowej.

Firma Polkard, w przypadku zbyt małej liczby chętnych lub zaistnienia nieprzewidzianych sytuacji, zastrzega sobie prawo do odwołania kursu, seminarium lub konferencji szkoleniowej nie później niż 3 tygodnie przed ich rozpoczęciem. O odwołaniu organizator bezzwłocznie informuje osoby zapisane i zwraca wpłacone środki osobom za udział w ww. wydarzeniach, które takiej wpłaty dokonały. W przypadku odwołania kursu, seminarium lub konferencji szkoleniowej Organizator nie ponosi kosztów noclegu bądź dokonanej przez Uczestnika rezerwacji hotelu.


3. Jak zamawiać narzędzia?

Aby je zamówić wystarczy na druku zamówienia (można pobrać z naszej strony www.polkard.pl) wpisać numer katalogowy oraz ilość sztuk, a następnie przesłać drogą elektroniczną (polkard@polkard.pl) bądź faxem (89) 541 83 83 wew. 112. Na zamówieniu powinny być także wszystkie dane niezbędne do wystawienia faktury.

Rabaty na narzędzia kursowe: pojedynczo - 15%, zestaw - 20% 

Inne formy zamówienia: (89) 541 83 83 wew. 115 lub 121, www.sklep.polkard.pl 

Całkowite zrealizowanie zamówienia będzie możliwe, gdy wpłynie ono do firmy POLKARD najpóźniej miesiąc przed kursem/seminarium.


4. Kursy, seminaria i konferencje szkoleniowe przeznaczone są:

Dla absolwentów studiów stomatologicznych, lekarzy stomatologów, chirurgów szczękowych oraz pokrewnych specjalizacji.


5. Rezygnacja z kursu, seminarium i konferencji szkoleniowej:

30 dni przed ich rozpoczęciem zwracamy 50% przedpłaty. 14 dni przed ww. wydarzeniami, nie zwracamy przedpłat!


6. W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt:

Mariola Szanter

tel. (89) 541 83 83 (pn. - pt. w godz. 8.00 - 16.00)

e-mail: polkard@remove-this.polkard.pl


7. Zakwaterowanie:

Ceny kursów, seminariów i konferencji szkoleniowych nie uwzględniają kosztu zakwaterowania.

 

Pobierz Regulamin TUTAJ