Dr med. dent.
Thomas Ziebura
Dr n. med. Thomas Lietz

Mini-implanty ortodontyczne – koncepcje i rozwiązania do codziennych zastosowań – kurs praktyczny


23 - 24 listopada 2018 r.

Program

Niniejszy kurs pomoże Ci w wykorzystaniu mini-implantów ortodontycznych w codziennej pracy. Posiądziesz podstawy teoretyczne uzupełnione o ćwiczenia praktyczne. więcej

Dane uczestnika oraz adres korespondencyjny:


Fakturę VAT za kurs proszę wystawić na:
Zgłaszając swój udział w kursie poprzez kartę zgłoszenia on-line akceptuję regulamin przedstawiony na stronie internetowej organizatora kursu.


* Pola wymagane

** NIP firmowy / w przypadku braku firmy prosimy o podanie nr NIP indywidualnego bądź nr PESEL

*** Dotyczy firm


CV wykładowców

Program kursu

Opłaty

Informacje dodatkowe

Miejsce kursu

Regulamin

CV wykładowców


 

Dr med. dent. Thomas Ziebura

Thomas Ziebura jest starszym asystentem w Zakładzie Ortodoncji w Szpitalu Uniwersyteckim w Münster. Jest również wykładowcą w specjalistycznym programie z zakresu ortodoncji na International Medical College w Münster. Większość jego wykładów i seminariów dotyczy mechaniki opartej na mini-implantach, które opracował z myślą o różnych zadaniach terapeutycznych. W 2013 r. wraz z żoną otworzył prywatny gabinet, zachowując jednocześnie stanowisko na Uniwersytecie Monastyrskim.

 

 

Dr n. med., lek dentysta Thomas Lietz

1976-1981 - Technik dentystyczny w Berlinie

1984-1990 - Studia na Wydziale Stomatologii Uniwersytetu Humboldta w Berlinie

1990 - Egzamin państwowy lekarza dentysty, prawo wykonywania zawodu lekarza dentysty; doktorat w Berlinie

1990-1992 - Asystent w Zakładzie Protetyki Szpitala Charite, Uniwersytetu Humboldta w Berlinie

 • ogólne leczenie stomatologiczne ze szczególnym uwzględnieniem protetyki,
 • nauczanie przedkliniczne (teoria i praktyka).

 

1992-2002 - Zastępca Dyrektora ds. Medycznych oraz Kierownik Zakładu Nauk Przedklinicznych Uniwersytetu Witten/Herdecke

 • ogólne leczenie stomatologiczne ze szczególnym uwzględnieniem protetyki,
 • nauczanie przedkliniczne (teoria i praktyka),
 • badania nad stomatologią w krajach rozwijających się.

 

1995-2002 - Projekt pomocowy "A.R.T." Uniwersytetu Witten/Herdecke w Gambii (Afryka Zachodnia)

 • koordynator,
 • kierownik szkolenia środowiskowych pracowników opieki stomatologicznej w Gambii.

 

2002-2008 - Dentaurum, Kierownik Działu Badawczo-Rozwojowego, szczególnie zajmujący się: 

 • systemem zakotwienia szkieletowego Tomas,
 • zamkami samoligaturującymi Discovery SL,
 • zamkami lingwalnymi Magic.

 

2008-2011 - DENTSPLY Friadent, medyczny copywriter

2011 - Dentaurum, Kierownik Działu Klinicznego, szczególnie zajmujący się:

 • prowadzeniem prób klinicznych,
 • doradztwem,
 • wykładami.

 

PUBLIKACJE

Autor i współautor ponad 150 artykułów, rozdziałów w książkach i książek od 1986 roku:

 • główny obszar zainteresowania: mini-implanty ortodontyczne,
 • stomatologia w krajach rozwijających się,
 • kształcenie przedkliniczne w stomatologii.

 

WYKŁADY

Ok. 700 w wielu krajach ze szczególnym uwzględnieniem: 

 • mini-implantów ortodontycznych,
 • materiałoznawstwa,
 • medycznego copywritingu (wyłącznie w Niemczech.

 

CZŁONKOSTWO

 • Członek DGZMK (Niemieckie Towarzystwo Nauk o Zdrowiu Układu Stomatognatycznego)
 • DIN - Produkty ortodontyczne
 • ISO - Ortodontyczne aparaty kotwiące, 1. ekspert

Program kursu


Program:

Niniejszy kurs pomoże Ci w wykorzystaniu mini-implantów ortodontycznych w codziennej pracy. Posiądziesz podstawy teoretyczne uzupełnione o ćwiczenia praktyczne. W ramach wszechstronnego pakietu poznasz szczegóły diagnozowania, planowania leczenia oraz koncepcje i procedury wprowadzania implantów, zasady biomechaniki i użyteczne aparaty. Wszystko zostanie zilustrowane opisami przypadków i wielką liczbą praktycznych uwag. 

Treść kursu:

 • wprowadzanie mini-implantów między korzeniami
 • zamykanie przestrzeni
 • łuk JIL 
 • prostowanie trzonowców
 • wprowadzanie mini-implantów w podniebienie
 • pozycja M4 Nawet u dorosłych  możliwe jest uniknięcie stosowania wyciągu zewnątrzustnego, wykonywania ekstrakcji lub chirurgicznego korygowania wad zgryzu
 • różne dystalizatory
 • mechanika do korygowania wymiaru pionowego
 • kresa żuchwy
 • fakty i mity oraz czego nie wiemy o mini-implantach

Ponadto, przy łącznym zastosowaniu aparatu SUS² i miniśrub (śrub tomas®), możliwe jest dokonywanie daleko idących korekt, zwłaszcza w ramach przygotowania pacjentów do postępowania protetycznego.


Wymagane narzędzia:

 • kleszcze uniwersalne Weingart                                    003-120-00              
 • kleszcze Jarabak do techniki Light Wire            003-125-00
 • kleszcze trójpalczaste Aderera Medium            003-200-00
 • kleszcze Universal                                 003-290-00
 • kleszcze Adams Medium 12cm do drutu twardego            003-515-00
 • kleszcze dystalne Mini z dł. uchwytem 14 cm            003-702-00
 • kleszcze Tweed do wyginania pętli                    012-350-00
 • dociskacz ligatur                            021-273-00
 • kleszcze do cięcia drutu twardego                    044-177-00
 • kleszcze konturowe De La Rosa (opcjonalnie)            004-109-00
 • sonda stomatologiczna, pisak niezmywalny czarny albo czerwony

Opłaty


Ceny: 


2550 zł - przy wpłacie po 23 września 2018 r.

Cena obejmuje: 
udział w szkoleniu, modele i materiały do ćwiczeń praktycznych, lunch oraz serwis kawowy pierwszego i drugiego dnia kursu

Uwaga! Cena kursu nie uwzględnia kosztów zakwaterowania. 

Przedpłaty w wysokości 100% odpłatności za kurs należy kierować na numer konta firmy POLKARD: 32 1160 2202 0000 0000 6193 7347

Informacje dodatkowe


Zapewniamy: 
punkty edukacyjne: 14  
atrakcyjne ceny na zakup materiałów ortodontycznych podczas kursu

Rozpoczęcie i zakończenie kursu:
rozpoczęcie zajęć pierwszego dnia o godzinie 9.00, zakończenie drugiego dnia kursu o godzinie 17.00.

Miejsce kursu


GOLDEN FLOOR PLAZA

al. Jerozolimskie 123 A

02-017 Warszawa

 

Rekomendowane miejsca zakwaterowania:

Hotel Sobieski****:

Plac Zawiszy 1

02-025 WARSZAWA

Tel: +48 22 579 10 00

e-mail: reservation.sobieski.warsaw@radissonblu.com

Odległość od miejsca kursu: 160 m

 

Hotel Campanile***:

ul. Towarowa 2

00-811 WARSZAWA

Tel: +48 22 582 72 00

e-mail: reservation.warsaw@campanile.com

Odległość od miejsca kursu: 260 m

 

Hotel Golden Tulip****:

ul. Towarowa 2

00-811 WARSZAWA

Tel: +48 22 582 75 00

e-mail: reservations@goldentulipwarsawcentre.com

Odległość od miejsca kursu: 260 m

 

Ibis Warszawa Reduta****:

ul. Bitwy Warszawskiej 16

02-366 WARSZAWA

Tel: +48 22 572 25 00

e-mail: H7125@ACCOR.COM

Odległość od miejsca kursu: 2,3 km

Uczestnicy kursu rezerwują i opłacają noclegi w powyższych hotelach indywidualnie.

 

Regulamin


 

1. Jak zgłaszać udział w kursie, seminarium i konferencji szkoleniowej? 

Należy wysłać czytelnie wypełnioną kartę zgłoszeniową wraz z numerem prawa wykonywania zawodu. Umożliwi to prawidłowe wystawienie faktury za kurs, seminarium i konferencję szkoleniową oraz wypisanie zaświadczenia i dyplomu. Przyjmujemy przedpłaty w wysokości 100% odpłatności za udział w naszych wydarzeniach. Prosimy o przestrzeganie terminów dokonywania przedpłat podanych w tabeli zawierającej wykaz kursów, seminariów i konferencji.

Jeżeli dokonacie Państwo wpłaty i nie wyślecie karty zgłoszenia lub innych danych niezbędnych do wystawienia faktury, Wasza wpłata w ciągu 10-ciu dni zostanie zwrócona. 


2. Co decyduje o zakwalifikowaniu na kurs, seminarium i konferencję szkoleniową?

Nadesłanie karty zgłoszenia i dokonanie wpłaty, a następnie przesłanie dowodu dokonania wpłaty. Wniesienie opłaty za kurs oraz pozostałe formy kształcenia oznacza akceptację regulaminu.

Liczba miejsc jest ograniczona.

Wpłata powinna być dokonana najpóźniej na 30 dni przed rozpoczęciem kursu, seminarium i konferencji szkoleniowej. Po tym terminie będzie możliwość zapisania się z listy rezerwowej.

Firma Polkard, w przypadku zbyt małej liczby chętnych lub zaistnienia nieprzewidzianych sytuacji, zastrzega sobie prawo do odwołania kursu, seminarium lub konferencji szkoleniowej nie później niż 3 tygodnie przed ich rozpoczęciem. O odwołaniu organizator bezzwłocznie informuje osoby zapisane i zwraca wpłacone środki osobom za udział w ww. wydarzeniach, które takiej wpłaty dokonały. W przypadku odwołania kursu, seminarium lub konferencji szkoleniowej Organizator nie ponosi kosztów noclegu bądź dokonanej przez Uczestnika rezerwacji hotelu.


3. Jak zamawiać narzędzia?

Aby je zamówić wystarczy na druku zamówienia (można pobrać z naszej strony www.polkard.pl) wpisać numer katalogowy oraz ilość sztuk, a następnie przesłać drogą elektroniczną (polkard@polkard.pl) bądź faxem (89) 541 83 83 wew. 112. Na zamówieniu powinny być także wszystkie dane niezbędne do wystawienia faktury.

Rabaty na narzędzia kursowe: pojedynczo - 15%, zestaw - 20% 

Inne formy zamówienia: (89) 541 83 83 wew. 115 lub 121, www.sklep.polkard.pl 

Całkowite zrealizowanie zamówienia będzie możliwe, gdy wpłynie ono do firmy POLKARD najpóźniej miesiąc przed kursem/seminarium.


4. Kursy, seminaria i konferencje szkoleniowe przeznaczone są:

Dla absolwentów studiów stomatologicznych, lekarzy stomatologów, chirurgów szczękowych oraz pokrewnych specjalizacji.


5. Rezygnacja z kursu, seminarium i konferencji szkoleniowej:

30 dni przed ich rozpoczęciem zwracamy 50% przedpłaty. 14 dni przed ww. wydarzeniami, nie zwracamy przedpłat!


6. W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt:

Mariola Szanter

tel. (89) 541 83 83 (pn. - pt. w godz. 8.00 - 16.00)

e-mail: polkard@remove-this.polkard.pl


7. Zakwaterowanie:

Ceny kursów, seminariów i konferencji szkoleniowych nie uwzględniają kosztu zakwaterowania.

 

Pobierz Regulamin TUTAJ