Prof. dr hab.
Marzena Dominiak
Prof. dr hab. n. med. Tomasz Gedrange

Powikłania i ograniczenia w leczeniu ortodontycznym


1 grudnia 2018 r.

Program

Aby uniknąć powikłań związanych z leczeniem aparatami stałymi, niezbędne jest dokładne zaplanowanie leczenia ortodontycznego. Szczególną ostrożność należy zachować planując leczenie aparatami samoligaturującymi, jak na przykład system Damon. więcej

Dane uczestnika oraz adres korespondencyjny:


Fakturę VAT za kurs proszę wystawić na:
Zgłaszając swój udział w kursie poprzez kartę zgłoszenia on-line akceptuję regulamin przedstawiony na stronie internetowej organizatora kursu.


* Pola wymagane

** NIP firmowy / w przypadku braku firmy prosimy o podanie nr NIP indywidualnego bądź nr PESEL

*** Dotyczy firm


CV wykładowców

Program kursu

Opłaty

Informacje dodatkowe

Miejsce kursu

Regulamin

CV wykładowców


Prof. dr hab. Marzena Dominiak

Absolwentka Oddziału Stomatologii Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej we Wrocławiu. Specjalista II stopnia z chirurgii stomatologicznej.

Od 2008 roku kierownik Katedry i Zakładu Chirurgii Stomatologicznej Akademii Medycznej we Wrocławiu.

Tytuł profesora i stanowisko profesora zwyczajnego otrzymała w 2015 roku.

W styczniu 2012 mianowana na Prezesa Oddziału Dolnośląskiego Polskiego Towarzystwa Stomatologicznego.

Od 2014 specjalista wojewódzki na terenie Dolnego Śląska w dziedzinie chirurgii stomatologicznej.

Autorka ponad 200 publikacji. Jest redaktorem i/lub współredaktorem 5 książek w języku polskim i angielskim.

Była kierownikiem i współwykonawcą w sumie 38 projektów badawczych, w tym 1 unijnego oraz 12 prowadzonych w ramach międzynarodowych projektów naukowych.

Wygłosiła ponad 150 referatów.

Laureatka licznych nagród krajowych i zagranicznych za działalność naukową i dydaktyczno-organizacyjną.

Członek OSIS oraz Europejskiego Stowarzyszenia Osteointegracji EAO, Polskiego Towarzystwa Stomatologicznego, Polskiego Towarzystwa Chirurgii Czaszkowo-Szczękowo-Twarzowej, Chirurgii Stomatologicznej i Implantologii.

 

 

Prof. dr hab. n. med. Tomasz Gedrange

1988 - 1993 studia na Wydziale Stomatologii Uniwersytetu Friedrich-Schiller w Jenie (Niemcy).

1993-1996 pracownik w Zakładzie Farmakologii i Toksykologii Uniwersytetu Friedrich-Schiller w Jenie na stanowisku asystenta.

W 1996 obrona pracy doktorskiej na temat: Badania wolnych rodników i peroksydacji lipidów po niedotlenieniu oraz ponownym dotlenianiu mózgu u noworodków prosiąt z prawidłową masą urodzeniową oraz wewnątrzmacicznym ograniczeniem wzrostu ciała.

1998 - 2004 pracownik w Uniwersyteckiej Poliklinice Ortodontycznej Kliniki Carl Gustav Carus w Dreźnie w Niemczech. W 2003 zakończenie pracy habilitacyjnej.

Od 2004 Kierownik Polikliniki Ortodoncji Ernst-Moritz-Arndt Uniwersytet Greifswald.

Od października 2011 dyrektor Polikliniki Ortodoncji na Uniwersytecie w Dreźnie.

Od 2010 współpraca z Uniwersytetem Medycznym we Wrocławiu.

Autor ponad 180 publikacji w międzynarodowych periodykach naukowych, redaktor 12 książek naukowych.

Kierownik i współwykonawca w sumie 17 projektów badawczych o łącznej sumie 2 000 000 euro.

Program kursu


Program:

Aby uniknąć powikłań związanych z leczeniem aparatami stałymi, niezbędne jest dokładne zaplanowanie leczenia ortodontycznego. Szczególną ostrożność należy zachować planując leczenie aparatami samoligaturującymi, jak na przykład system Damon.

Podczas planowania leczenia wad, gdy mamy do czynienia z stłoczeniami w łuku, powinno uwzględniać się możliwości biologiczne organizmu podobnie jak w wadach II klasy, gdzie leczenie w połączeniu z zakotwieniem międzyszczękowym (np.: aparat typu Herbsta) może potencjalnie spowodować wiele powikłań.

Poza tym dobranie odpowiedniej siły w aparatach w łuku dolnym jest często problematyczne. Do powikłań leczenia ortodontycznego należy też zaliczyć te związane z wyrostkiem zębodołowym. Ruchy zębów w kierunku językowo-przedsionkowym i ruchy intruzyjno-ekstruzyjne, które wykraczają poza granice kości, przyczyniają się do poważnych powikłań. Układ kostno-dziąsłowy jest bowiem newralgiczny na niefizjologiczne obciążenie.

Problem ten dotyczy zwłaszcza zębów przednich, gdzie często, w wyniku leczenia dochodzi do powstania recesji. Są one często oznaką znacznej resorpcji kości wyrostka zębodołowego.

Zarządzanie powikłaniami: regeneracja kości i dziąsła, mimo że jej przeprowadzenie jest kosztowne, powinna być brana pod uwagę, kiedy inne metody zostały wykorzystane i nie przyniosły pożądanych efektów.

Opłaty


Ceny: 

1800zł - przy wpłacie do 18 października 2018 r.
2050zł - przy wpłacie po 18 października 2018 r.

Cena obejmuje: 
udział w szkoleniu, serwis kawowy oraz lunch 

Uwaga! Cena kursu nie uwzględnia kosztów zakwaterowania. 

Przedpłaty w wysokości 100% odpłatności za kurs należy kierować na numer konta firmy POLKARD: 32 1160 2202 0000 0000 6193 7347

Informacje dodatkowe


Zapewniamy: 
punkty edukacyjne: 6
atrakcyjne ceny na zakup materiałów ortodontycznych podczas kursu

Rozpoczęcie i zakończenie kursu:
rozpoczęcie zajęć pierwszego dnia o godzinie 9.00, zakończenie około godziny 17.00.

Miejsce kursu


GOLDEN FLOOR PLAZA

al. Jerozolimskie 123 A

02-017 Warszawa

 

Rekomendowane miejsca zakwaterowania:

Hotel Sobieski****:

Plac Zawiszy 1

02-025 WARSZAWA

Tel: +48 22 579 10 00

e-mail: reservation.sobieski.warsaw@radissonblu.com

Odległość od miejsca kursu: 160 m

 

Hotel Campanile***:

ul. Towarowa 2

00-811 WARSZAWA

Tel: +48 22 582 72 00

e-mail: reservation.warsaw@campanile.com

Odległość od miejsca kursu: 260 m

 

Hotel Golden Tulip****:

ul. Towarowa 2

00-811 WARSZAWA

Tel: +48 22 582 75 00

e-mail: reservations@goldentulipwarsawcentre.com

Odległość od miejsca kursu: 260 m

 

Ibis Warszawa Reduta****:

ul. Bitwy Warszawskiej 16

02-366 WARSZAWA

Tel: +48 22 572 25 00

e-mail: H7125@ACCOR.COM

Odległość od miejsca kursu: 2,3 km


Uczestnicy kursu rezerwują i opłacają noclegi w powyższych hotelach indywidualnie.

 

Regulamin


 

1. Jak zgłaszać udział w kursie, seminarium i konferencji szkoleniowej? 

Należy wysłać czytelnie wypełnioną kartę zgłoszeniową wraz z numerem prawa wykonywania zawodu. Umożliwi to prawidłowe wystawienie faktury za kurs, seminarium i konferencję szkoleniową oraz wypisanie zaświadczenia i dyplomu. Przyjmujemy przedpłaty w wysokości 100% odpłatności za udział w naszych wydarzeniach. Prosimy o przestrzeganie terminów dokonywania przedpłat podanych w tabeli zawierającej wykaz kursów, seminariów i konferencji.

Jeżeli dokonacie Państwo wpłaty i nie wyślecie karty zgłoszenia lub innych danych niezbędnych do wystawienia faktury, Wasza wpłata w ciągu 10-ciu dni zostanie zwrócona. 


2. Co decyduje o zakwalifikowaniu na kurs, seminarium i konferencję szkoleniową?

Nadesłanie karty zgłoszenia i dokonanie wpłaty, a następnie przesłanie dowodu dokonania wpłaty. Wniesienie opłaty za kurs oraz pozostałe formy kształcenia oznacza akceptację regulaminu.

Liczba miejsc jest ograniczona.

Wpłata powinna być dokonana najpóźniej na 30 dni przed rozpoczęciem kursu, seminarium i konferencji szkoleniowej. Po tym terminie będzie możliwość zapisania się z listy rezerwowej.

Firma Polkard, w przypadku zbyt małej liczby chętnych lub zaistnienia nieprzewidzianych sytuacji, zastrzega sobie prawo do odwołania kursu, seminarium lub konferencji szkoleniowej nie później niż 3 tygodnie przed ich rozpoczęciem. O odwołaniu organizator bezzwłocznie informuje osoby zapisane i zwraca wpłacone środki osobom za udział w ww. wydarzeniach, które takiej wpłaty dokonały. W przypadku odwołania kursu, seminarium lub konferencji szkoleniowej Organizator nie ponosi kosztów noclegu bądź dokonanej przez Uczestnika rezerwacji hotelu.


3. Jak zamawiać narzędzia?

Aby je zamówić wystarczy na druku zamówienia (można pobrać z naszej strony www.polkard.pl) wpisać numer katalogowy oraz ilość sztuk, a następnie przesłać drogą elektroniczną (polkard@polkard.pl) bądź faxem (89) 541 83 83 wew. 112. Na zamówieniu powinny być także wszystkie dane niezbędne do wystawienia faktury.

Rabaty na narzędzia kursowe: pojedynczo - 15%, zestaw - 20% 

Inne formy zamówienia: (89) 541 83 83 wew. 115 lub 121, www.sklep.polkard.pl 

Całkowite zrealizowanie zamówienia będzie możliwe, gdy wpłynie ono do firmy POLKARD najpóźniej miesiąc przed kursem/seminarium.


4. Kursy, seminaria i konferencje szkoleniowe przeznaczone są:

Dla absolwentów studiów stomatologicznych, lekarzy stomatologów, chirurgów szczękowych oraz pokrewnych specjalizacji.


5. Rezygnacja z kursu, seminarium i konferencji szkoleniowej:

30 dni przed ich rozpoczęciem zwracamy 50% przedpłaty. 14 dni przed ww. wydarzeniami, nie zwracamy przedpłat!


6. W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt:

Mariola Szanter

tel. (89) 541 83 83 (pn. - pt. w godz. 8.00 - 16.00)

e-mail: polkard@remove-this.polkard.pl


7. Zakwaterowanie:

Ceny kursów, seminariów i konferencji szkoleniowych nie uwzględniają kosztu zakwaterowania.

 

Pobierz Regulamin TUTAJ